Saturday, 19 August 2017

Kematangan

Kematangan bukan hanya memikirkan perkara-perkara yang besar, tetapi ia bermula dengan memerhatikan perkara-perkara kecil.

(Bahruddin Bekri, 2012)

No comments: