Sunday, 7 October 2012

Orang Alim Yang Diperangkap Setan

Setan tidak mengajak orang alim dan orang yang percaya meninggalkan sembahyang. Sebaliknya setan berusaha menghasut supaya di dalam hati mereka timbul perasaan riak, ujud atau menunjuk-nunjuk, sombong dan angkuh. Setan berusaha menjadikan golongan agama berasa hebat dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan amal ibadah yang dilakukannya. Dengan itu, mereka akan berasa bangga diri, suka berlagak dan berpura-pura.

(Ann Wan Seng, 2011)

No comments: